« OCD 2.0 vastgesteld»

Gepubliceerd op 03-08-2020

OCD beschrijft programma AWA van Ist naar Soll

27 juli 2020

Het programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam (AWA) zorgt ervoor dat de Amsterdamse tunnels straks klaar zijn voor de toekomst: veilig te gebruiken, eenvoudig te bedienen en makkelijk te onderhouden. In de circa tweehonderd pagina’s tellende Operational Concept Description, kortweg OCD, staat beschreven wat we daarmee voor ogen hebben. Onlangs werd de OCD 2.0 vastgesteld door het MT AWA.

Taakveldmanager Wim Traa en ontwerpleider VCA Marc Bisscheroux en zijn team waren verantwoordelijk voor de totstandkoming van de OCD. Marc Bisscheroux: “De OCD is een kaderstellend document voor het hele programma. Het beschrijft de huidige situatie, de argumenten om dit te veranderen, het (waarom van het) toekomstig beoogd gebruik en de weg daarheen met alle denkbare hindernissen. Zeg maar het traject van de ‘Ist’- naar de ‘Soll’-situatie, of in gewoon Nederlands: van ‘is nu’ naar ‘moet zijn’, dus. De OCD bereidt alle betrokkenen voor op de impact van uitvoeren van het programma op de bestaande organisatie.”

Wim Traa vult aan: “Het programma AWA heeft twee doelstellingen: de eerste is het realiseren van veilige en beschikbare wegtunnels, die voldoen aan de wetgeving. De tweede doelstelling is dat we ons richten op een uniforme bediening en bewaking en een functioneel uniform toekomstbestendig wegtunnelareaal, omdat dit bijdraagt aan de veiligheid en beschikbaarheid van de wegtunnels. Daarmee wordt de bereikbaarheid van de stad ook in de toekomst geborgd. De eerste versie van de OCD sluit aan op de eerste doelstelling. Wat we nu opleveren is de OCD 2.0, die ook invulling geeft aan de tweede doelstelling.”

Interessant voor vakgenoten
2-8-2020
De OCD is een belangrijk onderdeel van het programma. Marc Bisscheroux: “De realisatie van het programma AWA resulteert onder meer in een vernieuwde en gemoderniseerde Verkeerscentrale Amsterdam en faciliteert straks ook diensten op het gebied van mobiliteit. Bijvoorbeeld het inzicht geven in doorstroming en congestie en het beïnvloeden van verkeersstromen in de hele stad. Deze vernieuwing en modernisering worden in de OCD beschreven, ook interessant en bruikbaar voor vakgenoten die werken aan of in mobiliteitsprogramma’s.”

De OCD dient als basis voor het verdere ontwerpproces van de projecten binnen het programma AWA, zowel voor de techniek als de organisatie. Belangrijke aspecten die aan bod komen zijn veiligheid, beschikbaarheid, betrouwbaarheid, onderhoudbaarheid, (cyber)security, omgevingshinder, duurzaamheid en toekomstbestendigheid.

Scenario’s

De OCD beschrijft in scenario’s het beoogd gebruik. Zo staat omschreven hoe je de tunnel kunt veiligstellen op het moment dat zich een bepaald scenario voordoet. Stel dat een auto komt stil te staan in een tunnel. Dan beschrijft het scenario dat je de rijstrook waar de auto staat, moet afsluiten en dat je de rode kruizen boven de weg in werking moet stellen. De OCD geeft niet stap voor stap aan hoe je de kruizen laat oplichten of op welke knoppen je moet drukken. In het ontwerpproces leiden we vanuit het scenario in zogenaamde use cases af hoe we hiermee omgaan en welke technische installaties daarvoor nodig zijn.

Monnikenwerk

Wim Traa geeft aan dat voor het tot stand komen van de OCD enorm veel werk verzet is door het projectteam: “Zij hebben monnikenwerk verricht en alle informatie vanuit verschillende disciplines, zoals assetmanagement, architectuur van ICT en tunnels, opleidingen en integrale veiligheid bij elkaar gebracht. De vastgestelde OCD 2.0 wordt officieel verstrekt aan de projecten binnen het programma. Maar we gaan het natuurlijk niet over de schutting werpen. We gaan in gesprek met alle projecten en laten zien wat het verschil is tussen de OCD versie 1.0 en 2.0. Na een impactanalyse bepalen we hoe de projecten met de beschreven concepten in de OCD aan de slag kunnen.”
2-8-2020
Programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam

Om te zorgen dat de Amsterdamse tunnels in de toekomst veilig en beschikbaar blijven en voldoen aan alle eisen is het Programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam (AWA) ingericht. Het Programma AWA heeft als opdracht de komende jaren de Piet Heintunnel en de Arenatunnel te renoveren en aanpassingen te doen aan de Michiel de Ruijtertunnel. Ook het vernieuwen van de verkeerscentrale Amsterdam van waaruit de tunnels worden bediend en bewaakt is opgenomen in het programma.

OCD-1596447501.png