Decharge Noord Zuidlijn»

Gepubliceerd op 19-10-2018

28-05-2018

Hoite verleent decharge aan TT&A (Wim Traa)

Decharge betekend voor de contractmanager dat hij aan zijn verplichtingen voor het TTA contract voldaan heeft, en daarmee het contract gesloten kan worden. Contractmanager Wim Traa: "Dit houdt niet in dat het gehele werk nu gereed is." In het eindverantwoordingsdocument dat onderdeel uitmaakt van de decharge staat exact omschreven wat de (financiele) stand van zaken per 1 juli 2018 is. Verplichtingen die per deze datum nog niet zijn afgerond zijn gedefinieerd als restpunt en belegd bij een restpunten eigenaar. "Voor mij persoonlijk was dit een afsluiting van een mooie periode NZL  project.  

De decharge

Het officiële moment van decharge vond plaats tijdens een bijeenkomst met de directie van MET (Hoite Detmar, Ronald Siebrand, Jan van der Meulen, Theo van Bekkum) en Wim Traa's voorganger als contractmanager Bas ten Berge en assistent contractmanager Rebecca Bouwman. Wim: "Tijdens deze bijeenkomst hebben we een goed gesprek gevoerd over de lessons learned van het contract. Daarbij kwamen een aantal onderwerpen aan de orde zoals contractvorm, financien, omgang met aannemer en uiteraard wat we in andere projecten zeker weer maar ook zeker niet weer zouden doen. Al met al een mooie afsluiting van het grootste contract binnen de NZL."

Over TT&A

TT&A was sinds 19 november 2013 aan boord en heeft zich bezig gehouden met de Afbouw van de Noord/Zuidlijn. Het project/contract TT&A was onderdeel van het gehele project Noord/Zuidlijn en betrof een multidisciplinaire scope over de lengte van het tracé. De verschillende disciplines van transporttechniek en afbouw stations waren gebundeld in één (design & construct) contract.

De werkzaamheden omvatten het systeem Infrastructuur Noord/Zuidlijn, met de subsystemen:

◾  Baan- en bovenbouw;
◾  Communicatievoorzieningen;
◾  Stations (bouwkundige afbouw – inclusief de inpassing van kunst – en

liften en roltrappen en tunnelnooduitgangen);
◾  Stations- en tunnelinstallaties;
◾  Tractie installaties.

De scope van het TT&A contract omvatte niet alleen het ontwerpen en realiseren van de bovengenoemde systemen, ook de afzonderlijke en integrale systeemtesten waarbij de TT&A systemen worden getest in relatie tot de systemen op de raakvlakken die door nevenopdrachtnemers gerealiseerd worden. Tenslotte behoort de ondersteuning tijdens het Proefbedrijf tot de scope van het TT&A contract.

Naast het hoofdcontract TT&A is onder leiding van het team TT&A het deelproject “Geluidschermen Amsterdam Noord” gerealiseerd.
Tevens is onder leiding van het team TT&A, in nauwe samenwerking van VIA NZL, in opdracht van het project Busstation Noord (gerealiseerd door het Projectencentrum) het stationsgebouw gerealiseerd.

615decharge-1539955688.jpg